E. (Erwin) van Harmelen, MSc

Erwin van Harmelen is als onderzoeker werkzaam bij het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs van Saxion en als docent bij de Master Educational Leadership. Hij is betrokken als onderzoeker en onderwijsontwerper bij diverse projecten, waaronder projecten op het gebied van de docent als coach in het hoger onderwijs en projecten gericht op interdisciplinair onderwijs. Erwin heeft gedurende een periode van 8 jaar gewerkt als leerkracht in het basisonderwijs en in deeltijd in 2017 de opleiding Educational Science and Technology aan de Universiteit Twente afgerond. Daarnaast heeft hij tijdens zijn opleiding het Master Honours programma Research Honours met goed gevolg afgerond. 

Onderzoeksfocus

Binnen TechYourFuture is Erwin betrokken geweest bij het reeds afgeronde onderzoek 'de docent als tutor bij interdisciplinair student gecentreerd onderwijs'. Daarnaast richt hij zich op dit moment op het in kaart brengen van factoren die het interdisciplinair leren van studenten beïnvloeden in het onderzoek “Leren van en met elkaar over disciplines heen”.

Top 3 publicaties

  • Visscher-Voerman, I., Harmelen, E. van & Holterman, S. (2018). De bèta-docent als tutor bij interdisciplinair student gecentreerd projectonderwijs. TechYourFuture.
  • Woudt-Mittendorff, K., Visscher-Voerman, I & Harmelen, E. van (2019). Het coachen van leraren in opleiding. Velon, Kennisbasis lerarenopleiders, katern 7; Opleidingsdidactiek: hoe leiden we leraren op? pp. 85-94.