H. (Herma) Jonker

Herma Jonker is onderwijskundige bij de Lerarenopleidingen voor Beroepsonderwijs van Hogeschool Windesheim in Zwolle. In haar onderzoek richt zij zich vooral op curriculumontwikkeling. Onderwerpen zijn onder andere het inzetten van docentontwerpteams, ontwerprichtlijnen als fundament voor het curriculumontwerp, instrumenten ten behoeve van curriculumchecks. Herma heeft een promotieonderzoek gedaan naar het ontwerp en de implementatie van een flexibel blended curriculum.

Op dit moment doet zij een vervolgonderzoek waarbij flexibele curricula en studiesucces van bepaalde groepen studenten worden gekoppeld.