A.J. (Adrie) Visscher

Adrie Visscher is hoogleraar aan de Universiteit Twente en heeft daarnaast een aanstelling als bijzonder hoogleraar Opbrengstgericht Werken in het Onderwijs aan de Universiteit van Groningen. Adrie is vooral geïnteresseerd in hoe leraren kunnen worden ondersteund bij het optimaliseren van de kwaliteit van hun lessen en hun impact op het leren van studenten door leerkrachten van feedback te voorzien: feedback over de kenmerken van hun onderwijsactiviteiten (bijvoorbeeld op basis van studentpercepties van leskwaliteit, of op basis van lesobservaties) en feedback over hun impact op de prestaties van leerlingen. Aangezien dit soort feedback het vertrekpunt kan zijn voor verbeteringsgerichte activiteiten, richt zijn onderzoek zich ook op hoe leraren effectief kunnen worden opgeleid om hun onderwijsactiviteiten te differentiëren in lijn met de, uiteenlopende, leerbehoeften van hun leerlingen.

De afgelopen tien jaar is Adrie betrokken geweest bij diverse projecten op het gebied van Data-based decision making. Momenteel participeert hij in een EU-gefinancierd project “Promoting Formative Assessment: from theory to practice (FORMAS), waarin vier Europese landen een interventie ter bevordering van formatieve beoordeling implementeren en evalueren. Daarnaast is hij betrokken bij het MATCH project, waarin op basis van het 4C/ID-model een cognitieve taakanalyse wordt uitgevoerd van differentiatie als complexe leerkrachttaak.

Onderzoeksfocus

Binnen TechYourFuture projecten is Adrie met name geïnteresseerd in de systematische analyse en definitie van:

  • hoe leerkrachten Taalgericht W&T-onderwijs kunnen vormgeven; en
  • hoe een gedegen, leerpsychologisch onderbouwd professionaliseringstraject eruit kan zien voor leerkrachten die willen leren hoe ze Taalgericht W&T-onderwijs kunnen verzorgen.