T.M.J. (Tess) Bal - Kosse

Na het behalen van haar diploma bestuurskunde bij Saxion Hogescholen in 2007 heeft Tess ruim tien jaar gewerkt als beleidsadviseur bij een lokale overheid. Ze heeft zich daar bezig gehouden met beleidsontwikkeling en –advisering  in het sociaal domein, met name op het gebied van onderwijs, educatie en maatschappelijke ondersteuning.

Tess is werkzaam als communicatiemedewerker bij TechYourFuture. Je kunt Tess benaderen voor vragen over onder andere publicaties, evenementen of nieuwsberichten.