A. (Anika) Embrechts

Anika Embrechts groeide op in een omgeving van techniek en onderwijs. Ze promoveerde in 2011 aan de Universiteit Twente met onderzoek op het gebied van nanotechnologie. Tijdens haar opleiding en promotie is ze ook altijd nauw betrokken geweest bij het onderwijs en verzorgde ze o.a. bijspijkerlessen, commerciële cursussen en ontwikkelde ze nieuwe onderwijsmaterialen.

Haar visie op techniekonderwijs is dat iedereen de wereld van de techniek moet kunnen begrijpen, als het op een slimme en eenvoudige manier uitgelegd of gedemonstreerd wordt.

Anika is docent en onderzoeker en geeft o.a. Natuuronderwijs en Techniek in het mbo (ROC van Twente).Ze ontwikkelt samen met haar collega’s lesmateriaal en workshops voor studenten en (basisschool)docenten waarin techniek en onderzoekend en ontwerpend leren op een eenvoudige manier gedemonstreerd worden, zodat het direct toepasbaar is in de onderwijspraktijk. Deze materialen worden inmiddels op verschillende scholen in de regio ingezet om Wetenschap & Technologie duurzaam te integreren in de lespraktijk.

Anika is ook co-auteur van het boek Basiskennis Natuur en Techniek (Noordhoff Uitgevers B.V., 2015). 

Onderzoeksfocus

Sinds september 2014 is Anika binnen TechYourFuture betrokken bij het samenwerkingsnetwerk en de opleidingsroute Teachers Tech College (TTC). Binnen TTC worden modules aangeboden om de kennis en vaardigheden van docenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te verbeteren met het oog op de steeds sneller veranderende wereld van de techniek. In het project is recent wetenschappelijk onderzoek toegepast, waarbij o.a. “leren door te doen” een belangrijke rol speelt. Dit zorgt ervoor dat de docent echt het verschil kan maken in onderwijsleerprocessen van leerlingen en studenten. 

In januari 2018 is Anika gestart als projectleider van het project “Een school-overstijgende professionele leergemeenschap als basis voor duurzame integratie van Wetenschap en Technologie in de regio”.

In dit project staat een vernieuwende aanpak centraal om duurzame integratie van W&T in het onderwijs te realiseren door niet langer alleen op leerkrachtniveau te professionaliseren, maar direct de hele keten te betrekken en ontwikkelde kennis, ervaring en materialen op regionaal niveau beschikbaar te stellen en te behouden. Om duurzame integratie te realiseren, zal er in dit project ook direct in de beroepspraktijk op de deelnemende scholen gewerkt worden aan W&T integratie, in plaats van op scholingslocaties zoals dat nu nog vaak het geval is.