W.J. (Wim) Trooster

Wim Trooster (1961) is gepromoveerd onderzoeker en werkt momenteel als Hogeschoolhoofddocent eLearning (advies, onderwijsontwikkeling, onderzoek) bij Hogeschool Windesheim. Na jaren ervaring in het ontwikkelen, verzorgen van – en leiding geven aan onderwijs in MBO en HBO groeide zijn belangstelling voor de toepassing van ICT in het Onderwijs.Met deze ervaring is Wim naar Windesheim gekomen om zijn kennis op gebied van Onderwijs en ICT te combineren. Daar ontwikkelde hij hogeschool beleid en was hij projectleider bij Onderwijs en ICT projecten. De laatste 8 jaar werkte hij als onderzoeker in verschillende lectoraten op het gebied van ICT & Onderwijs. Hij heeft aan de basis gestaan van de landelijke Serious Interest Group Virtuality over Serious Gaming, Virtuele Werelden & Simulaties voor het Hoger Onderwijs. Op dit moment is hij projectleider LAB21: de Onderwijsinnovatiewerkplaats van Hogeschool Windesheim (www.windesheim.nl/lab21).