J. (Jory) Tolkamp MEd

Jory Tolkamp heeft de Pedagogische Academie voor Basisonderwijs gevolgd en haar Master Leren & Innoveren afgerond aan de Saxion Hogeschool Enschede. Van 2015-2017 gaf zij als leerkracht les aan de onder- en middenbouw van het primair onderwijs bij stichting Paraat. Hieronder vielen ook de lessen Wetenschap & Technologie aan kleuters, waarbij er met deze leerlingen gewerkt werd aan het stimuleren van de onderzoekende vaardigheden.

Van 2017 t/m begin 2020 was Jory werkzaam als onderzoeker bij het Lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Hogeschool Saxion. Hierin richtte zij zich op het project Bèta Burgerschap en de aanpak iSelf (zelfsturing). Van februari 2020 t/m september 2021 was zij ‘onderwijsexpert’ in het team Onderwijs en Onderzoek Transfer van Hogeschool Saxion. Daarin gaf zij trainingen over leermentaliteit, toetsing, zelfsturing en Bèta Burgerschap.

Onderzoeksfocus

Bij TechYourFuture richtte Jory zich op de visie Bèta Burgerschap. Zij hield zich bezig met het implementeren en verbeteren van de onderliggende aanpak op en met scholen uit het primair en voortgezet onderwijs.

Publicaties