Drs. E. (Edith) Louman

Drs Edith Louman studeerde biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkt sinds 2002 aan hogeschool iPabo als docent Natuuronderwijs, wetenschap en technologie. Zij verzorgt onderwijs in het uitstroomprofiel ‘Onderzoekend leren bij W&T en rekenen-wiskunde’ van Hogeschool iPabo. Daarnaast is zij als kenniskringlid van het lectoraat Wetenschap en technologie betrokken bij diverse onderzoeken vanuit het lectoraat, o.a. bij de effectmeting post hbo specialist W&T-onderzoekend en ontwerpend leren’, het onderzoek naar de integratie van W&T en taal, en de rijke leeromgeving (Exploreon).

Sinds 2005 is zij betrokken bij nascholing en begeleiding van zittende leerkrachten op het gebied van wetenschap en technologie. Zij is mede-ontwerper en coördinator van de post-HBO opleiding ‘specialist W&T-onderzoekend en ontwerpend leren’ en de post hbo-opleiding ‘Specialist toekomstgericht onderwijs’. Zij heeft een column op de site Ieder kind een talent,  is co-auteur van de ‘Inspiratiemap Onderzoekend en ontwerpend spelen’ en schreef diverse artikelen in vaktijdschriften.