S. (Symen) van der Zee

Symen van der Zee is aangesteld als lector 'Wetenschap & Techniek in het onderwijs' bij Saxion. Het onderzoek naar wetenschap en techniekonderwijs voert hij uit in samenwerking met de associate lector taal Martine Gijsel, de associate lector Jantien Smit en kenniskringlid Jannet Doppenberg. Naast zijn werk als onderzoeker is Symen actief als docent onderwijspsychologie in de Master Leren & Innoveren en doceert hij onderwijskundige en pedagogische vakken binnen de Academische Pabo. Symen begon zijn carrière als leraar basisonderwijs, studeerde Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen en is daarna als leraaropleider gaan werken aan Saxion. De afgelopen jaren heeft hij als kenniskringlid van het lectoraat daltononderwijs en vernieuwingsonderwijs onderzoek verricht naar de effectiviteit van daltonscholen voor primair onderwijs. Hij verzorgde vele presentaties en inleidingen op conferenties in binnen- en buitenland en gaf regelmatig cursussen en trainingen aan scholen op het gebied van ‘leren leren’ en onderzoekend en ontwerpend denken en leren.

Onderzoeksfocus

Binnen TechYourFuture richt Symen van der Zee zich op de integratie van Wetenschap & Technologie in het gehele onderwijscurriculum - zoals met taal en rekenen - en hoe leraren hierin het beste ondersteund kunnen worden. Onderzoekend en ontwerpend leren is hierin een steeds terugkomend thema, evenals de effecten van geïntegreerd onderwijs.