C.L. (Cindy) Poortman

Beschrijving

Cindy Poortman is Universitair Docent aan de Universiteit Twente. Haar onderzoek is gericht op professionalisering van docenten en schoolleiders in professionele leergemeenschappen en –netwerken (PLGs/PLNs). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om Docentontwikkelteams (DOTs), Datateams en partnerschappen tussen onderwijs en wetenschap. Onderzoeksthema’s hierbinnen zijn bijvoorbeeld leiderschap en duurzaamheid. Daarnaast geeft zij (gast)colleges en workshops over PLG’s, datateams en praktijkgericht onderwijsonderzoek binnen lerarenopleidingen, op scholen en op (praktijk)conferenties. Voor TechYourFuture heeft zij samen met Susan McKenney een preproject naar betekenisvol vmbo-onderwijs uitgevoerd.

Selectie publicaties:

Schildkamp, K., & Poortman, C. L. (2018). Leadership to Support and SustainData Use in Data Teams. In E. G. Mense, & M. Crain-Dorough (Eds.), Data Leadership for K-12 Schools in a Time of Accountability IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-5225-3188-3

McKenney, S. & Poortman, C.L. (2017). Docenttoerusting voor betekenisvol vmbo. Eindrapportage preproject TechYourFuture.

Kippers, W. B., Poortman, C. L., Visscher, A. J., & Schildkamp, K. (2018). Data literacy: what do educators learn and struggle with during a data use intervention? Studies in educational evaluation, 58, 21-31. DOI: 10.1016/j.stueduc.2017.11.001

Hubers, M. D., & Poortman, C. L. (2017). Establishing sustainable school improvement through Professional Learning Networks. In C. Brown, & C. L. Poortman (Eds.), Networks for Learning: Effective Collaboration for Teacher, School and System Improvement Routledge Taylor & Francis Group.

Poortman, C. L., Prenger, R., & Handelzalts, A. (2017). Vergroot je repertoire met PLG. Didactief = Didaktief, 47(9), 40-42.