M.R. (Milan) Wolffgramm, MSc

Milan Wolffgramm haalde in 2017 zijn master of science degree (cum laude) in strategisch human resource management aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn kwalitatieve afstudeeronderzoek was gericht op de HR-rol van lijnmanagers in de Nederlandse gezondheidszorg. Door de verwachtingen van HR professionals, medewerkers en lijnmanagers systematisch met elkaar te vergelijken zijn verschillen in verwachtingen, op het gebied van taakinhoud en competenties, zichtbaar gemaakt. 
Na het behalen van de mastergraad is Milan als docent en onderzoeker begonnen aan Saxion University of Applied Sciences. Hier is hij betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten vanuit het lectoraat Smart Industry and Human Capital. Daarnaast biedt hij vakondersteuning aan de Academie Mens en Arbeid in de vorm van: module(her)ontwerp, doceren en afstudeerbegeleiding. Tot slot zal Milan zich bezig gaan houden met het schrijven van een afstudeervoorstel voor een promotietraject dat de belangen van lectoraat Smart Industry and Human Capital en Academie Mens en Arbeid zal behartigen.
Expertisegebieden: strategisch HRM, kwalitatief onderzoek, devolution, HRM competenties, strategische personeelsplanning.