C. (Caroline) Timmers

Caroline Timmers (1976) is onderwijskundig adviseur bij de School of Commerce & Entrepreneurship (SCE). Zij is sinds september 2015 werkzaam binnen het lectoraat Rich Media & Teacher Learning.

Caroline heeft Toegepaste Onderwijskunde gestudeerd aan Universiteit Twente en is tijdens haar afstuderen (2001) gaan werken bij Saxion. Vanaf 2007 heeft ze haar werk bij Saxion gecombineerd met een promotieonderzoek naar computergestuurde formatieve toetsing. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het proefschrift Computer Based Formative Assessment: Variables Influencing Feedback Behaviour.

Caroline zet haar expertise sinds 2015 in ten behoeve de professionele leergemeenschap (PLG) Mobiel Leren. Samen met leraren uit het basisonderwijs onderzoekt zij de kwaliteit van educatieve apps in relatie tot gepersonaliseerd leren. De opbrengsten van de PLG worden gedeeld via de website rekenen.lerendeleraren.nl. De PLG maakt deel uit van het Netwerk Lerende Leraren Twente.