C. (Charlotte) Bannink - van der Helm

Na het behalen van haar diploma werkt Charlotte al ruim 11 jaar in ondersteunende functies, onder andere Kennistransfer, managementteams en beleidsteams, binnen Saxion Hogeschool.

Charlotte is werkzaam als office manager bij TechYourFuture. Je kunt haar benaderen voor onder andere algemene vragen, contact met de directie van TechYourFuture en financiële/HRM gerelateerde zaken.