S. (Sjoerd) Peters, BA

Sjoerd Peters haalde in 2017 zijn bachelor in Internationaal Human Resource Management aan Hogeschool Saxion in Enschede. Zijn kwalitatieve afstudeeronderzoek was gericht op ‘hoe de technisch medewerker van de toekomst eruit ziet in een tijdperk dat bekend staat als de ‘nieuwe industriële revolutie’ en ‘smart industry’. 

Na het behalen van de bachelor is Sjoerd als docent en onderzoeker begonnen aan Saxion University of Applied Sciences. Hier is hij betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten naar veranderingen in de industriële werkrealiteit en de skills die dat vraagt van (toekomstige) technici. Deze onderzoeken naar werkvoorkeuren worden in samenwerking uitgevoerd met (technische) bedrijven om samen vorm te geven aan aantrekkelijke HR-praktijken. Daarnaast is Sjoerd werkzaam bij de Academie Mens en Arbeid in de vorm van: doceren van bedrijfskundige en financiële modules,  afstudeerbegeleiding en module(her)ontwerp.

Expertisegebieden: kwalitatief onderzoek, kwantitatief onderzoek, arbeidsmarktvraagstukken, strategisch HRM.