F.M. (Frances) Wijnen, MSc

Frances Wijnen behaalde in 2014 haar Master Instructie, Leren en Ontwikkeling van de opleiding psychologie aan de Universiteit Twente. De focus van haar thesis richtte zich op het leren met foutieve modellen in het voortgezet onderwijs. Ze heeft deze nieuwe methode vergeleken met twee andere gebruikelijke vormen van leren door modelleren: Het bouwen van een model en het simuleren van een model. 

Na het behalen van haar Master is ze als junior onderzoeker gaan werken bij de afdeling ELAN aan de Universiteit Twente. Hier was ze betrokken bij het project: Expressive Agents for Symbiotic Education and Learning (EASEL) waarin ze de interactie tussen (basisschool)kinderen en sociale robots onderzocht in de context van onderzoekend leren. 

Op dit moment is Frances werkzaam als PhD-student op het project: Technologie als tool voor 21e eeuws leren. In dit project doet ze onderzoek naar de factoren die basisschoolleerkrachten belemmeren dan wel stimuleren om technologie in te zetten voor het stimuleren van hogere orde denkvaardigheden bij kinderen.

Lees hier het impactinterview 'Technologie als tool: Implementatie start met juiste attitude' waar Frances bij betrokken was.