Dr. M.D. (Mireille) Hubers

Mireille Hubers rondde in 2012 aan de Radboud Universiteit Nijmegen de Research Master Behavioural Science af. In 2016 promoveerde zij aan de Universiteit Twente op de relatie tussen kennisdeling en het verduurzamen van een specifieke interventie op het gebied van opbrengstgericht werken. Sinds juli 2016 werkt Mireille als Assistant Professor aan de Universiteit Twente op het gebied van (duurzaam) lerende professionals in organisaties.

Zij houdt zich onder andere bezig met de volgende vraagstukken:

  • Hoe kan de duurzaamheid van onderwijs- en organisatievernieuwingen gemeten en gestimuleerd worden?
  • Hoe zijn factoren als leiderschap en kennisdeling van invloed op de mate waarin onderwijs- en organisatievernieuwingen verduurzamen?
  • En hoe kan de ontwikkeling van deze factoren bevorderd worden?