L. (Linda) Drupsteen

Dr. Linda Drupsteen is onderzoeker bij het lectoraat nieuwe arbeidsverhoudingen. Zij is gepromoveerd aan  de Aalborg University in Denemarken op de vraag hoe er in organisaties kan worden geleerd van incidenten en ongevallen. Ook nu houdt zij zich met name bezig met vraagstukken rond bedrijven. Zij is gespecialiseerd in mixed-method onderzoek rond (een leven lang) veilig en gezond werken, en kijkt daarbij naar hoe organisaties veranderen en hoe samenwerking tussen organisaties kan worden verbeterd. Onderwerpen waarmee zij zich bijvoorbeeld bezig houdt zijn:

  • Hoe kan je via goed opdrachtgeverschap ontwikkeling van eigen medewerkers, zzpers en ingehuurd personeel stimuleren?
  • Hoe kunnen organisaties omgaan met flexibiliteitsvraagstukken?
  • Hoe kan de aansluiting tussen het bedrijfsleven en het onderwijs worden verbeterd, om nu en in de toekomst het juiste personeel te vinden en behouden?