A. (Anneke) Goudswaard

Anneke Goudswaard is sinds 2014 als lector verbonden aan Windesheim Flevoland. Sinds 1993 is zij tevens senior onderzoeker/adviseur bij TNO. Beide functies combineert ze nu. Goudswaard heeft ruime ervaring met onderzoek en advies in de industrie, uitzendbranche, politie, Rijkswaterstaat, transport en zorg. Ze is expert op het terrein van flexibilisering en maatwerk in arbeidsrelaties, waaronder flexibele contracten, het creëren van duurzaam flexwerk, flexibele werktijden, zelfroosteren, duurzame inzetbaarheid en ontwikkelmogelijkheden. Ze heeft tal van publicaties op haar naam staan, waaronder Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt, Arbeidsvoorwaarden in goede aarde en De toekomst van flexibele arbeid.

 Onderzoeksfocus

Het onderzoek van Anneke Goudswaard richt zich voornamelijk op duurzame flexibiliteit in de regio, op de innovatieve organisatie en de ondernemende professional en op nieuwe vormen van medezeggenschap. Daarmee legt zij de focus op de relatie tussen werknemers en managers binnen organisaties, maar ook op de relaties tussen ondernemers, overheid, onderwijsinstellingen en werkenden in de regio.

Opleiding

Anneke Goudswaard studeerde Arbeid- en organisatiesociologie aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude). Ze promoveerde in 2003 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het onderwerp ‘duurzame flexibiliteit’ bij Managementwetenschappen.

Lees hier het interview met Anneke uit het Magazine Vijf jaar TechYourFuture.