M.F. (Marita) Alons, MSc

Marita Alons is werkzaam als hogeschooldocent bij de academie mens en arbeid bij de opleiding HRM.

Ik werk al 17 jaar bij Saxion en heb naast het doceren van HRM gerelateerde vakken veel taken die een relatie met de praktijk hebben zoals stagebegeleiding van tweede en derde/vierdejaars studenten en afstudeerbegeleiding.

Voor het lectoraat strategisch HRM ben ik die praktijk ingedoken en heb ik meegewerkt aan het praktijkonderzoek van Luuc Collou waarbij ik onderzoek heb gedaan binnen het MKB, waar de vraag hoe het MKB haar personeelsbeleid kan optimaliseren en hoe de uitlijning tussen organisatie strategie en personeelsbeleid op elkaar afgestemd zijn, centraal stond.

Op dit moment ben ik samen met het lectoraat Sociale Innovatie van Hogeschool Windesheim de verbinder op het gebied van technisch opgeleide jongeren en organisaties. Ons vooronderzoek heeft laten zien dat hiaten tussen deze jongere en de technische sector moeilijk te overbruggen lijken. Daarom hebben we een format gemaakt waarbij de jongere en de werkgever in dialoog gaan over dilemma’s en verwachtingen met betrekking tot werk en loopbaan. Er hebben een aantal dialoogsessies plaatsgevonden bij verschillende bedrijven in mei en juni en dit krijgt een vervolg in oktober en november. De bevindingen en resultaten van deze dialogen zullen in een e-book verschijnen.

Juist praktijkonderzoek spreekt mij erg aan omdat onze afnemers ‘de praktijk’ een hele belangrijke leerschool zijn voor onze student. Ik vind het fantastisch dat ik een rol kan spelen door het leggen van verbindingen tussen student, onderwijs en arbeidsmarkt. Onderzoek is wat mij betreft niet leidend maar ondersteunend hierin.