M. (Marleen) Rikkerink

Na een studie Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente heeft Marleen na een traineeship bij SLO en enkele jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt de overstap gemaakt naar het onderwijs. Hiertoe heeft ze PABO deeltijd verkort gedaan om nog meer feeling met de onderwijspraktijk te krijgen.

Na enkele jaren als onderwijskundige te hebben gewerkt op een VO-school is Marleen in 2007 gestart met een promotieonderzoek over leiding geven aan lerend vernieuwen. In dit onderzoek dat ze eind 2011 afrondde, heeft ze een antwoord proberen te krijgen op de volgende vraag: “Hoe lukt het schoolorganisaties om het beeld van docenten over digitalisering van het onderwijs en het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal zodanig te beïnvloeden dat er institutionalisering plaatsvindt, die in overeenstemming is met de principes die ten grondslag liggen aan het eigen strategisch vernieuwingsbeleid?”

In 2011 is Marleen ook gestart als hoofd ICT- en onderwijsontwikkeling op Het Erasmus te Almelo en werkt ze als zelfstandige waarbij ze wordt ingehuurd als adviseur, spreker en (gast)docent. In de loop van 2012 is Marleen deel gaan uit maken van de kenniskring van het Saxion-lectoraat ‘Onderwijsarrangementen in een maatschappelijke context’, waarbij ze betrokken is bij het Toptraject en Talent4Tech.