J. (Hans) de Vries

Drs. Hans de Vries MSc. is in 1992 afgestudeerd als onderwijssocioloog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en in 2006 heeft hij aan de Sheffield Hallam University zijn Master E-Learning, Multimedia and Communication behaald. Als agoog, docent en onderzoeker werkt hij sinds 1981 in het onderwijswerkveld. Sinds 1998 werkt hij als docent/onderzoeker bij Saxion. Vanaf 2008 als onderzoeker bij de het StudieSuccesCentrum waarbij hij zich bezig houdt met beleidsevaluatieonderzoek en onderzoek naar instroom en aansluiting voor Saxion.

 Als lid van het lectoraat houdt hij zich bezig met vraagstukken op het gebied van doorstroom en aansluiting tussen mbo en hbo en welke pedagogisch en didactisch handelingen in de keten van de school- en beroepspraktijk een succesvolle bijdrage kunnen leveren.

Onderzoeksfocus

Binnen TechYourFuture richt Hans de Vries zich in kaart brengen van de factoren die bijdragen aan een bestendige studie- en opleidingskeuze voor de vmbo-mbo-hbo doorlopende leerlijn. Het doel is zicht te krijgen op de cruciale keuzemomenten van de leerlingen ter verbetering van hun doorstroom naar een technische opleiding in het mbo en hbo, en uitval te voorkomen.

Aan de Erasmus Universiteit (1992) te Rotterdam ben ik afgestudeerd als socioloog, met als specialisatie onderwijssociologie. Aanvullend heb ik in 2006 een Masters degree behaald in E-Learning, Multimedia and Consultancy aan de Sheffield Hallam Unive