M.S. (Marian) Kienhuis

Bij de Universiteit van Amsterdam studeerde ik Biologie. Als bijvak koos ik didactiek en vergeleek toen onderwijs volgens de principes van Vygotski en Piaget. Na mijn afstuderen werkte ik als hbo-docent op de Bibliotheekacademie en op de hbo jeugd en welzijn in Amsterdam.  In 1984 werd ik aangesteld als docent Milieukunde en coördinator van het projectonderwijs op Hogeschool IJselland. Vanaf 1990 hield ik me als propedeuse coördinator en coördinator van de studieloopbaanbegeleiding (vt en dt) intensief bezig met het onderwerp instroommanagement en aansluiting. Daarnaast gaf ik les en begeleidde individuele studenten (slb, stage, afstuderen) en groepen studenten (projectonderwijs).

Vanuit de overtuiging dat het opdoen van kennis ook in de praktijk plaatsvindt, dat ervaring ook telt heb ik in samenwerking met collega’s een assessment procedure ontworpen voor deeltijdstudenten.  Met die ervaring nam ik in 2004 parttime deel aan het lectoraat Assessment en schreef mee aan het handboek voor assessment dat in 2006 verscheen.

In 2005 stapte ik over naar het lectoraat instroommanagement en aansluiting en ontwierp een model voor geïntegreerde doorlopende studieloopbaanbegeleiding mbo hbo (2007). Vervolgens is dit model ook voor havo-hbo ontworpen en in een casus studie op een vo-school gevalideerd.

Sinds 2012 nam ik deel aan het lectoraat Onderwijsarrangementen in Maatschappelijke context. Naast deelname aan dit lectoraat was ik adviseur Instroom & Aansluiting van het Studiesuccescentrum van Saxion. Op die manier werkte ik aan kenniscirculatie uit het lectoraat plaats tussen vo, mbo en hbo.

In december 2018 neem ik afscheid van Saxion in verband met het bereiken van de pensioensgerechtigde leeftijd.