S.I. (Sandra) van Aalderen-Smeets

Sandra van Aalderen is aangesteld als senior onderzoeker bij Saxion Hogescholen en voert samen met onderzoekers van Saxion en TechYourFuture onderzoek uit naar de leermotivatie van leerlingen, leraren, schoolteams en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs.

“Veel scholen besteden aandacht aan het stimuleren van motivatie, zelfregulatie, eigenaarschap, samenwerken, uitdagen van leerlingen of activerende werkvormen. Dit soort veranderingen begint echter met het stimuleren van positief leergedrag, van leerling, leraar en schoolteams. Ik onderzoek hoe de onderliggende, vaak onzichtbare, processen die zich in het hoofd van individuen afspelen effect hebben op zichtbaar leergedrag en de leercultuur in teams. Ook kijk ik naar aanpakken waarmee je dit kunt beïnvloeden en welke effecten dit heeft op processen binnen schoolontwikkeling.”

Sandra studeerde biologische psychologie aan de Universiteit Maastricht en promoveerde op het gebied van cognitieve neurowetenschappen aan het FC Donders Instituut, Nijmegen en de Universiteit Maastricht. Ze publiceert in wetenschappelijke tijdschriften en in vakbladen. Naast haar werk als onderzoeker is Sandra actief als docent onderwijspsychologie, statistiek en cognitieve neurowetenschappen in de Master Leren & Innoveren en verzorgt de Post- HBO opleiding ‘Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend leren’. Ze verzorgt prestaties, lezingen en workshops in binnen- en buitenland en geeft regelmatig cursussen en trainingen aan scholen op het gebied van hersenen en leren, leermotivatie en Onderzoekend en Ontwerpend leren. Verder is ze auteur van het boek ‘Kijken in het brein’ over mogelijke en onmogelijke toepassingen van hersenonderzoek in het onderwijs, de zorg en binnen justitie.

Onderzoeksfocus

Sandra houdt zich bezig met de volgende vraagstukken:

  • Hoe stimuleer je een lerende cultuur in schoolteams? Hoe kun je zorgen voor een gevoel van veiligheid, vertrouwen in het team en ontwikkelbereidheid van individuen en teams?
  • Hoe zorg je voor een verbetering in de intrinsieke motivatie en het gevoel van eigenaarschap bij leerlingen? Hoe hebben onderliggende (onbewuste) denkbeelden en overtuigingen van individuen effect op hun leergedrag?
  • Op welke manier kun je kennis vanuit de cognitieve-(neuro)psychologie inzetten voor onderwijsverbetering en schoolontwikkeling?
  • Hoe stimuleer je Onderzoekend en Ontwerpend leren in scholen?

Lees hier het impactinterview met Sandra. 

Top publicaties

  • Van Aalderen-Smeets, S. I., Walma van der Molen, J. H. & Xenidou-Dervou, I. (2018). Implicit STEM ability beliefs predict secondary school students’ STEM self-efficacy beliefs and their intention to opt for a STEM field career. Journal of Research Science in Teachingdoi.org/10.1002/tea.21506
  • van Aalderen-Smeets, S. I., & Walma van der Molen, J. H. (2013). Measuring primary teachers’ attitudes toward teaching science: Development of the Dimensions of Attitude towards Science (DAS) instrument. International Journal of Science Education, 35, 577–600. doi: 10.1080/09500693.2012.755576.
  • Van Aalderen, Grol & Van Atteveldt (2015). Kijken in het brein. Querido, Amsterdam
  • Van Aalderen (2019). Naar een Groeigerichte Leermentaliteit. Mindset in het onderwijs #HOEDAN? Bazalt, Rotterdam.