Drs. L.J.F. (Laurence) Guérin

Laurence Guérin is docent en onderzoeker bij het Lectoraat Vernieuwingsonderwijs  en TechYourFuture. Haar expertisedomein is burgerschapsvorming en participatie. In het project “Samen werken aan Bèta Burgerschap” werken 8 bedrijven, 11 scholen (PO en VO) en onderzoekers van de Saxion, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Twente samen in de ontwikkeling van een programma van leeractiviteiten bèta en techniek. Het wordt een bèta en techniek-programma dat niet alleen beroepsvoorbereidend is, maar ook burgerschapsvormend. In de te ontwerpen leeractiviteiten ontwikkelen leerlingen hun bètageletterdheid (scientific literacy) door groepsgewijs maatschappelijke technologische vraagstukken (socio-scientific issues) op te lossen. De vraagstukken zijn de kern van authentieke leertaken in de klas en buiten school, bij bedrijven en/of maatschappelijke instellingen. De programma's wisselen leertaken die op school worden uitgevoerd, af met leertaken die in de bedrijven en/of maatschappelijke instellingen worden uitgevoerd, waardoor bedrijven en scholen een geïntegreerde en gevarieerde leeromgeving vormen. Zodoende leren leerlingen de relevantie van bèta en techniek, maar ook de maatschappelijke relevantie van techniek.

Onderzoeksfocus

Guérin doet onderzoek naar (de didactiek van) burgerschapsvorming. Haar aandacht gaat vooral uit naar groepsgewijs problemen oplossen, de cognitieve, metacognitieve en motivationele voorwaarden hiervoor en de didactische ondersteuning hiervan.

Drs. L.J.F. (Laurence) Guérin is betrokken bij

Drs. L.J.F. (Laurence) Guérin

Drs. L.J.F. (Laurence) Guérin

Hoofddocent / Onderzoeker Saxion

088 0193424