Dr. M.A.R. (Martine) Gijsel

Dr. Martine Gijsel is sinds september 2011 werkzaam als associate lector taaldidactiek bij de Academie voor Pedagogiek en Onderwijs van Saxion. Dit associate lectoraat is onderdeel van het lectoraat ‘Wetenschap en Techniek in het onderwijs’. Naast haar werkzaamheden bij Saxion werkt ze momenteel als kennismakelaar bij de Kennisrotonde.

Martine is opgeleid als spraak- en taalpatholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar ze ook promoveerde met de dissertatie “The role of semantics in early reading”. Ze vervolgde haar loopbaan bij het Expertisecentrum Nederlands, waar ze in verschillende rollen heeft gewerkt aan het verbeteren van het taalonderwijs in de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) en het primair onderwijs. 

Onderzoeksfocus

Martine onderzoekt de rol van taal in wetenschap- en techniekonderwijs  op de basisschool en op de pabo.  Meer specifiek zal zij - samen met collega’s Symen van der Zee en Jantien Smit - lessen ontwerpen en evalueren waarin de integratie van taal (en rekenen) met wetenschap en techniek centraal staat. Daarnaast is ze actief op het terrein van taalbeleid in het hoger onderwijs en het professionaliseren van leerkrachten in het doen van praktijkgericht onderzoek.

Lees meer over haar onderzoeksproject voor TechYourFuture.

Lees hier het interview met Martine in het Magazine Vijf jaar TechYourFuture.

Top 3 publicaties

  • Hotze, A., Louman, E., Gijsel, M., Vervoort, M., Peters, S., & Post, A. (2018). Ontwerp van een interdisciplinaire blended professionalisering van pabo-opleiders taal en W&T. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 39(4), 79-88.
  • Smit, J., Gijsel, M.A.R., Hotze, A., & Bakker, A. (2018). Scaffolding Primary Teachers in Designing and Enacting Language-Oriented Science Lessons: Is Handing over to Independence a Fata Morgana? Learning, Culture and Social Interaction, 18, 72-85. 
  • Van der Zee, S., Gijsel, M., & Doppenberg, J. (2015). De opbrengsten van geintegreerd wetenschap en techniekonderwijs op de lerarenopleiding basisonderwijs. Tijdschrift voor lerarenopleiders36(1), 53-64.

Dr. M.A.R. (Martine) Gijsel is betrokken bij

Dr. M.A.R. (Martine) Gijsel

Dr. M.A.R. (Martine) Gijsel

associate lector Taaldidactiek Saxion

088 0193842

m.a.r.gijsel@saxion.nl