Dr. M.A.M. (Monique) Ridder

Monique Ridder is hogeschoolhoofddocent bij hogeschool Windesheim.  Zij stond aan de basis van de educatieve master Expertdocent Beroepsonderwijs, die Windesheim in samenwerking met het lectoraat Beroepsonderwijs (hogeschool Utrecht) heeft ontwikkeld. Deze master richt zich specifiek op docenten in alle lagen van het beroepsonderwijs en heeft een sterke focus op het verbinden van het leren in de school en in de beroepspraktijk en het vertalen van actuele ontwikkelingen in het beroepsdomein naar onderwijs. De master maakt deel uit van een doorlopende lijn van educatieve opleidingen voor het beroepsonderwijs van associate degree tot master.

Focus:
Het professionaliseren van docenten in het beroepsonderwijs en het versterken van de kwaliteit van lerarenopleidingen ten bate van het beroepsonderwijs.

Publicaties:
Van Bussel, M., Brouwer, P., Ridder, M., & Zitter, I. (2018). Mbo-docenten toekomstgericht opleiden door samen te werken en te leren. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 39(4), 29–37.

Ridder, M.A.M., Zitter, I. & de Bruijn, E.  (2019). Anders kijken naar onderwijs en docenten: wat kunnen we leren van het mbo? VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 40(4), 355-367.

Dr. M.A.M. (Monique) Ridder is betrokken bij

Dr. M.A.M. (Monique) Ridder

Dr. M.A.M. (Monique) Ridder

Hogeschoolhoofddocent Master Expertdocent Beroepsonderwijs Windesheim

088 4697709

mam.ridder@windesheim.nl