J. (Jory) Tolkamp MEd

Jory Tolkamp heeft de Pedagogische Academie voor Basisonderwijs gevolgd en haar Master Leren & Innoveren afgerond aan de Saxion Hogeschool Enschede. Van 2015-2017 gaf zij als leerkracht les aan de onder- en middenbouw van het primair onderwijs bij stichting Paraat. Hieronder vielen ook de lessen Wetenschap & Technologie aan kleuters, waarbij er met deze leerlingen gewerkt werd aan het stimuleren van de onderzoekende vaardigheden.

Vanaf begin 2017 is Jory werkzaam als junior onderzoeker bij het lectoraat vernieuwingsonderwijs. In dit werk richt zij zich op het project Bèta Burgerschap en de ISelf aanpak (zelfsturing). Daarnaast is zij sinds kort ook actief als Dalton-docent.

Onderzoeksfocus

Bij TechYourFuture richt Jory zich op het project ‘Samen werken aan Bèta Burgerschap’. Hierbij houdt zij zich als onderzoeker bezig met het uitwerken van de onderliggende didactiek. Met deze uitgewerkte handvatten traint zij docenten om met leerlingen groepsgewijs maatschappelijk, technologische vraagstukken op te lossen. 

Publicaties

J. (Jory) Tolkamp MEd is betrokken bij

J. (Jory) Tolkamp MEd

J. (Jory) Tolkamp MEd

docent / onderzoeker Saxion

06 55683091

j.tolkamp@saxion.nl