C. (Charlotte) Bannink - van der Helm

Na het behalen van haar diploma werkt Charlotte al ruim 10 jaar in ondersteunende functies, onder andere Kennistransfer, managementteam en beleidsmedewerkers, binnen Saxion Hogeschool.

Charlotte is werkzaam als office manager bij TechYourFuture. Je kunt haar benaderen voor onder andere algemene vragen, contact met de directie van TechYourFuture en financiële/HRM gerelateerde zaken.

C. (Charlotte) Bannink - van der Helm

C. (Charlotte) Bannink - van der Helm

Office manager (t/m 04-01-2021 met zwangerschapsverlof)

06 10746042

c.bannink@saxion.nl