Eindrapportage Teachers Tech College

Eindrapportage Teachers Tech College

17 Nov 2020

Het afgeronde TechYourFuture project Teachers Tech College is in 2013 gestart om een oplossing te bieden voor het urgente tekort aan docenten voor het technisch beroepsonderwijs, die zowel vakinhoudelijk als pedagogisch-didactisch bekwaam zijn.
Partners in het project waren ROC van Twente, Alfa-College, Deltion College, Graafschap College, Aventus, Twents Carmel College en Hogeschool Windesheim. 
Het Teachers Tech College (TTC) is een innovatieve, technische lerarenopleiding die uitgaat van flexibel, creatief en gepersonaliseerd onderwijs op de werkplek. Deze opleidingsroute is bedoeld voor technisch experts uit het werkveld die de overstap naar het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs hebben gemaakt en zich willen en moeten professionaliseren op hun pedagogisch-didactisch handelen.

3 projectrondes


TTC is gestart in september 2014 en is uitgevoerd in drie projectrondes: 

  1. Ontwikkeling van het opleidingsconcept, opstellen van een beroepsbeeld van de technisch mbo-docent en uitvoeren van pilots door Windesheim en ROC van Twente.
  2. Het verbreden van het netwerk door de participatie van verschillende onderwijspartners; de ontwikkeling van een variant voor onderwijsinstructeurs; de inbedding van het TTC-opleidingsconcept in de reguliere lerarenopleidingen technische beroepen (LTB) van Windesheim. 
  3. Het bestendigen van de samenwerking tussen de lerarenopleiding en de roc’s en vmbo’s en de samenwerking met de sector/branche/werkveld techniek en het implementeren/verankeren van de krachtige elementen van het TTC-opleidingsconcept in de lerarenopleidingen beroepsonderwijs van Windesheim 
TTC heeft geleid tot een sterk en duurzaam netwerk van 6 roc’s, 1 vmbo-school in Noord-Oost-Nederland en de LTB. Deze samenwerking is gecontinueerd na afronding van het project. Het netwerk is op het niveau van de lerarenopleidingen verbreed naar de sectoren Zorg en Welzijn en Economie, gezamenlijk met de lerarenopleidingen beroepsonderwijs van Windesheim.
Het TTC-opleidingstraject is innovatief en flexibel ingericht en biedt maatwerk voor de deelnemers met kennis van en werkervaring in het technisch werkveld. TTC-deelnemers leren ‘hands-on’ van vraagstukken die zich daar voordoen op basis van leeruitkomsten en een zogenaamde roadmap (persoonlijke leerroute).

  Toekomst

Het TTC-project heeft waardevolle inzichten opgeleverd voor het opleiden van docenten voor het beroepsonderwijs. Co-makership tussen lerarenopleiding en onderwijspraktijk wordt steeds meer de norm. Het TTC laat zien dat binnen dit opleidingsconcept aandacht moet zijn voor verschillende doelgroepen van docenten en onderwijsinstructeurs en dat dit om gepersonaliseerde opleidingsvarianten vraagt. Een derde partner in de co-makership is het technisch bedrijfsleven. De rol van co-creator zal in de toekomst een steeds prominentere plaats krijgen. Het urgente tekort aan technisch personeel vraagt om een gezamenlijke inspanning van beroepsopleidingen en werkveld. Mbo-docenten techniek en onderwijsinstructeurs met vakinhoudelijke én onderwijskundige expertise zijn bij uitstek geschikt om deze rol te vervullen.

 

Het volledige onderzoeksrapport lees je HIER.