Eindrapport: De rol van tutor bij interdisciplinair student-georiënteerd projectonderwijs

Eindrapport: De rol van tutor bij interdisciplinair student-georiënteerd projectonderwijs

In het project "De rol van tutor bij interdisciplinair student-georiënteerd projectonderwijs" is onderzoek gedaan naar welke invulling er wordt gegeven aan de tutorrol bij het begeleiden van studenten in het interdisciplinair projectonderwijs en in hoeverre het geobserveerde tutor-gedrag ondersteunend is voor het behalen van de doelen. Van professionals wordt namelijk steeds vaker verwacht dat ze kunnen samenwerken in een interdisciplinaire omgeving. Om studenten hierop voor te bereiden en om de samenwerking tussen onderwijs en werkveld te versterken, ontstaat binnen de curricula van het hoger onderwijs de zogenaamde ‘hybrid learning configuration’, waarbij studenten in aanraking komen met vraagstukken vanuit het beroepenveld die een multi- of interdisciplinaire aanpak vergen. Dit interdisciplinair onderwijs kenmerkt zich vaak door een project-gestuurde vorm en vraagt een bepaalde mate van zelfregulatie van studenten, iets wat voor hen niet vanzelfsprekend is. Dit betekent dat er een belangrijke rol voor de tutor is weggelegd.

In het onderzoek komt naar voren dat het gedrag van de tutor zowel directief als ondersteunend is. Beide vormen van tutorgedrag wordt als meerwaarde beschouwd door studenten. De begeleiding van de tutor hoeft niet altijd ondersteunend te zijn; een meer directieve optelling is soms goed en gewenst. Het is aan de tutors om de juiste manier van ondersteuning te bieden voor de studenten. Hierin moeten zij dan wel goed onderlegd zijn.

Download

Lees de resultaten in het Eindrapport: De rol van tutor bij interdisciplinair student-georiënteerd projectonderwijs