Kennis uit onderzoek: 'De aanhouder wint'

Kennis uit onderzoek: 'De aanhouder wint'

Hoewel er veel mooie resultaten zijn bereikt met de professionaliseringsactiviteiten van TechYourFuture in het primair en voortgezet onderwijs, was nog niet bekend welke van deze vernieuwingen ook duurzaam zijn. In het project 'De aanhouder wint' werd onderzocht welke factoren de duurzaamheid van W&T-onderwijsvernieuwingen bepalen. De resultaten zijn beschreven in een eindrapport en een wetenschappelijk artikel.

Samengevat zijn er negen kenmerken geïdentificeerd waaraan een effectief professionaliseringstraject voldoet. In het professionaliseringsprogramma ..:

  1. staat de W&T-vakinhoud centraal;
  2. worden concrete lesactiviteiten gebruikt;
  3. ontvangen de leerkrachten ondersteuning, sturing en feedback;
  4. werken leerkrachten actief samen met collega’s;
  5. sluiten de leerdoelen en bijbehorende leeractiviteiten goed op elkaar aan (consistentie in inhoud);
  6. wordt een minimale looptijd van 1 jaar aangehouden;
  7. wordt aangesloten op de schoolcontext (consistentie met schoolcontext);
  8. wordt rekening gehouden met organisatiefactoren (bijv. de schoolcultuur en de ervaren werkdruk);
  9. en wordt rekening gehouden met individuele factoren (bijv. motivatie en attitude).

Downloads