Eerste pilot-techniek-les in Technieklokaal Reggesteyn Rijssen voor groep 5 Beatrixschool

Eerste pilot-techniek-les in Technieklokaal Reggesteyn Rijssen voor groep 5 Beatrixschool

20 Jun 2019

Samen met de stichting Zwaluwstaarten en het totale po, vmbo en mbo in de gemeente Rijssen-Holten werkt TechYourFuture samen om Wetenschap en Technologie een structurele plek in het basisonderwijs te geven. De gezamelijke ambitie is om alle basisschoolleerlingen in de gemeente Rijssen-Holten kennis te laten maken met techniek en hen te enthousiasmeren door uitdagende lessen aan te bieden. 

Vandaag had groep 5 van de Rijssense Beatrixsschool de primeur! Zij kregen een eerste introductieles in een echt technieklokaal. Deze ruimte werd speciaal hiervoor vrijgeroosterd door scholengemeenschap Reggesteyn. Locatiedirecteur Gerrit Rutterkamp legt uit: "Op die manier kunnen we goed de verbinding maken tussen basis- en voortgezet onderwijs. De overgang po-vo is nog steeds erg groot en op deze manier kunnen we samen werken aan een doorgaande lijn voor de techniek."

Deze les werd verzorgd door Anika Embrechts, docent Natuur en Techniek van Saxion Hogescholen. Het was de eerste les van de pilot die onder haar leiding wordt uitgevoerd onder 4 basisscholen.

Het uiteindelijke doel is om in de drie vmbo-scholen technieklokalen in te richten waar alle basisschoolleerlingen in Rijssen-Holten enkele keren per jaar technieklessen volgen. De lessen sluiten aan bij thema's waaraan ook in de klas gewerkt kan worden. Om leerkrachten te ondersteunen bij het geven van de lessen wordt ook ieder schoolteam geschoold. Hierbij komen naast inhoudelijke aspecten en eigen vaardigheden ook de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren aan de orde.

Uit de enthousiaste verhalen van de begeleidende leerkrachten bleek al dat de teamscholing een succes was. "De leerkrachten hadden echt zin om met de kinderen aan de slag te gaan met dit thema!" vertelt Harmina Manenschijn, directeur van de Beatrixschool.

Binnen het thema 'creatief en ontwerpen' gingen de kinderen tijdens deze introductieles aan de slag met een Rube Goldberg Machine, oftewel een kettingreactie. In kleine groepjes mochten de kinderen werken met een schat aan materialen. Waar sommige leerlingen wat huiverig startten waren anderen binnen de kortste keren druk met het bedenken, proberen en testen van allerlei opstellingen. Na verloop van tijd klonken diverse enthousiaste kreten en keken kinderen geïnteresseerd naar de verschillende creatieve oplossingen om knikkers van a naar b te krijgen.

Dat het een succes was bleek al uit de reacties van de leerlingen maar zeker ook die van de leerkrachten: "Wat prachtig om eens een hele andere kant van kinderen te zien, kinderen die het in de klas best lastig vinden zie ik hier bloeien!"