Een workshop over het verband tussen een Chinese theebloem en Onderzoekend en Ontwerpend Leren

Een workshop over het verband tussen een Chinese theebloem en Onderzoekend en Ontwerpend Leren

14 Mar 2019

Nicole van Aar, docent Natuurwetenschappen & Technologie (Windesheim) en onderzoeker van het afgeronde TechYourFuture project ‘Systeemdoorbrekende W&T benadering’, heeft op 13 maart jl. een workshop gegeven in Tilburg. Hier vond een studiemiddag plaats voor medewerkers van POINT (Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent) waarin het thema ‘Anders kijken naar onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen’ centraal stond.

In haar workshop lag de focus op het differentiëren binnen Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL). Nicole is ervan overtuigd dat alle leerlingen leerervaringen kunnen opdoen binnen OOL door aan te sluiten bij de beginsituatie van leerlingen en de onderzoeksvragen hierop af te stemmen.

Met twee voorbeelden werd tijdens de workshop duidelijk gemaakt hoe je de kwaliteit en het niveau van vragen stellen kunt beïnvloeden om hogere orde denkvaardigheden te stimuleren. Daarbij werden de verschillen tussen het lagere en hogere orde denken aan de hand van de Taxonomie van Bloom toegelicht. Vervolgens heeft Nicole uitgelegd wat de cyclus van OOL inhoudt en welke stappen hierin voorkomen. De eerste stap ‘confronteren’ werd samen met de deelnemers doorlopen met behulp van het tonen van een Chinese theebloem. Nicole liet de deelnemers allereerst verwonderen en nadenken over wat het zou kunnen zijn. Nadien werden verschillende soorten thee verkend en op basis van hun observaties en ervaringen onderzoeksvragen opgesteld (stap 2 van OOL). Het doel was om zoveel mogelijk vragen te noteren en met behulp van ‘het vragenmachientje’ een onderzoeksvraag te bedenken waarbij leerlingen op school onderzoek zouden kunnen doen.

Wil je ook meer weten over OOL? In het koffie- en theetafelboek ‘Hoeveel thee drinken we eigenlijk?’ staan allerlei tips en inspirerende voorbeelden om hiermee aan de slag te gaan in je eigen school.