Een kerstgroet van het team TechYourFuture

Een kerstgroet van het team TechYourFuture

18 Dec 2020

Het jaar 2020 loopt ten einde. Een bijzonder jaar, voor ons allemaal.

Dit jaar heeft echter ook nieuwe mogelijkheden en inzichten gegeven. Zo zijn we bijvoorbeeld gestart met het hosten van webinars. Dit bleek een gewaardeerde manier om toch actief met elkaar in contact te blijven.

Samen met onze partners kijken we ondanks alles terug op een goed jaar en mooie resultaten. We hebben het team gevraagd om een aantal van die successen te verwoorden. We zijn trots op:

 “Onze wendbaarheid en creativiteit.”

“De mooie producten die we samen met onze partners hebben ontwikkeld, zoals onder andere de Kijkwijzer, het whitepaper W&T in de basisschool, de toolbox Gender Include IT, en de praktijkpublicatie Leidinggeven aan ontwikkeling. Doen!”

“De uitrol van het W&T Kompas onder scholen in verschillende regio’s in (Oost) Nederland. De voucherregeling van de Provincie Overijssel heeft hier zeker een stimulerende bijdrage aan geleverd.”

“De samenwerking binnen het Sterk Techniek Onderwijs en hoe deze steeds meer vorm krijgt.”

“De samenwerking met brede consortia in onze onderzoeksprojecten. Dit geeft veel impact, zelfs al voor de eigenlijke start. Projecten zoals Learning Communities in de installatiebranche en RoboTAO zijn hier mooie voorbeelden van.”

Het sterke TechYourFuture-netwerk. Een belangrijk onderdeel van onze kracht is het verbinden van onderzoek, onderwijs, ondernemingen en overheden, èn het versterken van de samenwerking binnen de keten. Niet alleen binnen het onderwijs maar ook tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt! Ondanks Corona zijn we erin geslaagd hier weer verder stappen in te zetten.”

“De toegevoegde waarde die we leveren aan actuele maatschappelijke vraagstukken en de agenda’s van onze kennisinstellingen.  Projecten over de samenwerking tussen mens en technologie in het technisch mkb én in zorg en welzijn zijn hier prachtige voorbeelden van.”

Het team van TechYourFuture wenst je heel fijne feestdagen toe en een inspirerend, succesvol en bovenal gezond 2021!