Een integrale aanpak voor zij-instroom naar de technische arbeidsmarkt

Een integrale aanpak voor zij-instroom naar de technische arbeidsmarkt

Bij het oplossen van mismatches op de arbeidsmarkt is publiek-private samenwerking essentieel. Om de groeiende tekorten aan technisch opgeleid personeel op te vangen, zijn initiatieven nodig die zich richten op het opleiden van zij-instromers en werkzoekenden.

De werkgroep Techniek van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) wil een succesvolle interventie binnen de maakindustrie in de Noordoostpolder herhalen en opschalen in andere regio’s. Echter, praktische kennis over vorm, randvoorwaarden en succesfactoren zijn slecht toegankelijk. Er is behoefte aan een toegankelijk en integraal overzicht, waarmee nieuwe initiatieven kunnen leren van, en voortbouwen op, de ervaringen van hun voorgangers. Een overzicht dat zowel het perspectief van ondernemers behartigt, als dat van de gemeente en UWV en het onderwijs.

Verwachte opbrengsten

In dit project worden de betreffende perspectieven samengebracht in een integraal model. Vervolgens wordt het model toegepast op bestaande initiatieven die eerder zijn ondernomen in het land. De opgedane kennis wordt vervolgens praktisch gemaakt voor samenwerkingspartners die vergelijkbare initiatieven ontwikkelen. Denk daarbij aan checklists, visuele middelen of creatieve werkvormen ter ondersteuning van succesvolle matchingsactiviteiten.

Op lange termijn wordt met dit project toegewerkt naar een bruikbare regioaanpak, met handzame tools ter ondersteuning van publiek-private samenwerking. Deze tools zijn gericht op het werven, matchen en versneld opleiden van zij-instromers en werkzoekenden.

2020 update: Kennis uit onderzoek

Partners

  • Regionaal Werkbedrijf Flevoland
  • VNO NCW
  • Breedveld @ Schroder BV

Looptijd

juli – december 2019

Onderzoekers