Dr. Judith ter Vrugte ontvangt Brinksma Innovatiebeurs

Dr. Judith ter Vrugte ontvangt Brinksma Innovatiebeurs

9 Sep 2020

TechYourFuture feliciteert dr. Judith ter Vrugte van harte met de Brinksma innovatiebeurs en bijbehorende award die ze voor haar onderzoeksvoorstel heeft ontvangen.

Deze innovatiebeurs wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeksvoorstel dat gericht is op vernieuwing en verbetering van het onderwijs aan de UT.

Het project is gericht op het verbeteren van de samenwerkingsvaardigheden van studenten, iets waar zij zowel tijdens hun studie als gedurende hun loopbaan veel profijt van zullen hebben.

Aan de basis van dit voorstel ligt de digitale samenwerkingstool die eerder werd ontwikkeld, getest en geëvalueerd  in het door NWO en TechYourFuture gefinancierde project Tw1st Education. De tool werd oorspronkelijk ontwikkeld voor mbo onderwijs. Het blijkt echter dat het ontwikkelen van dergelijke vaardigheden ook van grote waarde is voor studenten in het universitaire onderwijs. Binnen dit nieuwe project wordt de tool daarom aangepast en geschikt gemaakt om het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden van studenten te integreren in het bestaande TOM-onderwijs op de Universiteit Twente.