Double Trouble! Hoe de carrièremogelijkheden van vrouwen in STEM worden bedreigd

Double Trouble! Hoe de carrièremogelijkheden van vrouwen in STEM worden bedreigd

26 Feb 2019

Afgelopen weken presenteerden onze onderzoekers Ruth van Veelen, Belle Derks en Maaike Endedijk een artikel in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift “Frontiers in Psychology”. In het artikel, dat voortkwam uit het onderzoek Mind the Gap, wordt beschreven hoe de carrièremogelijkheden van vrouwen in STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) worden bedreigd door twee factoren, namelijk het feit dat vrouwen in de technische sector in de minderheid zijn en dat negatieve stereotypes over vrouwen in deze sector nog steeds bestaan. Dit zorgt dat ze zich als vrouw gestigmatiseerd of ondergewaardeerd voelen. Op zijn beurt heeft dit een negatieve invloed op de betrokkenheid in het werk en vertrouwen in de eigen loopbaan.

De bevindingen die in het artikel gepresenteerd worden, zijn van waarde voor de technische sector in Nederland, waar het belang van een diverse en inclusieve groep aan technische werknemers een actueel thema is. Door zowel in cijfers (meer vrouwen in de sector) als normatief (minder negatieve genderstereotypes) genderongelijkheid aan te pakken, kunnen technische bedrijven aantrekkelijker worden voor een grote en diverse groep STEM professionals.

Lees hier het volledige artikel over vrouwen in STEM.