Doorlopende Leerlijn PO-VO: De eerste stap is gezet in Rijssen-Holten

Doorlopende Leerlijn PO-VO: De eerste stap is gezet in Rijssen-Holten

26 May 2020

Op dinsdag 19 mei werden enkele enthousiaste docenten en teamleiders van CSG Reggesteijn, De Waerdenborch en  Jacobus Fruytier bijgepraat over de pilot van de Stichting Zwaluwstaarten die als doel heeft het techniekonderwijs in de gemeente een nieuwe impuls te geven. Binnen deze pilot werken Saxion en TechYourFuture samen aan de ontwikkeling en implementatie van techniekonderwijs voor het basisonderwijs. Hiermee worden de al lopende regionale Wetenschap & Technologie (W&T) ontwikkelingen in het basisonderwijs verbonden met SterkTechniekOnderwijs (STO) initiatieven die vanaf dit jaar van start zijn gegaan.

Binnen het Zwaluwstaartenproject worden in totaal acht lespakketten ontwikkeld die aansluiten bij de zeven werelden van techniek. Iedere leerlijn bestaat minimaal uit een introductieles voor de leerkrachten of het team, een introductieles in de klas en een praktijkles in een van de technolabs die binnen de VO-scholen zullen worden ingericht. Daarnaast krijgen scholen de keuze om deze activiteiten te integreren in thematische projecten gekoppeld aan al aanwezige methodes of projectweken, afhankelijk van de W&T visie van de school. Door naast de leerlijnen van het basisonderwijs aan te sluiten bij de zeven werelden van techniek is het bovendien mogelijk een doorlopende leerlijn van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs re realiseren.

Vanuit de VO-scholen kwam dan ook de wens om, naast het aanbod om de technolabs open te stellen voor het basisonderwijs, de leerlijnen uit te breiden met lessen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs om zo een doorlopende leerlijn techniek te realiseren.

Tijdens de bijeenkomst werden gemeenschappelijke onderwijsvraagstukken verkend, interessante ideeën uitgewisseld en is een werkgroep samengesteld die, samen met de ontwikkelgroep PO, zal starten met de ontwikkeling van concreet lesmateriaal voor de onderbouwleerlingen in het VO aansluitend op de lessen die al zijn ontwikkeld voor de groepen 7 en 8.