Dialoogsessies organiseren tussen bedrijfsleven en onderwijs doe je zo!

Dialoogsessies organiseren tussen bedrijfsleven en onderwijs doe je zo!

21 Nov 2018

Tijdens het TechYourFuture onderzoek ‘Aansluiting gezocht’ werden ‘ronde tafel’ sessies gehouden tussen studenten, technische bedrijven en onderwijs. Die sessies bleken een goed instrument te zijn voor het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Er werd mét elkaar in plaats van over elkaar gesproken over het werken in de techniek en de benodigde skills daarvoor. Op een gelijkwaardige manier had iedereen een actieve rol in de discussies. Hierdoor werden de verwachtingen van elke partij veel duidelijker en werd er gericht gezocht naar oplossingen. Omdat dit zo effectief bleek is: “Aansluiting gezocht! een handboek voor het organiseren van dialoogsessies tussen technisch onderwijs en bedrijven” geschreven. Een heldere en praktische uiteenzetting van twee verschillende manieren om dialoogsessies te organiseren.

Voordelen

Voor werkgevers is een dialoogsessie een mooie manier om contacten te leggen met toekomstige afstudeerders. Soms doen ze ook nieuwe ideeën op over hoe ze het beste jongeren kunnen werven voor hun bedrijf.

Docenten en andere vertegenwoordigers van technische opleidingen ontvangen up to date informatie van werkgevers over wat zij in technici zoeken en kunnen zo hun lesprogramma's nog concreter en relevanter maken. Door de input van werkgevers, en door met die groep samen te werken, kunnen onderwijsprofessionals bovendien een veel sterkere link leggen naar de werkvloer.

Studenten krijgen een beter beeld van wat ze nu precies willen qua baan in de toekomst – en wat ze daarvoor in huis moeten hebben. Daarnaast vinden ze het vaak een leuke ervaring om als een gelijkwaardige gesprekspartner gezien en gehoord te worden.

Het handboek

Het handboek: Aansluiting gezocht; een handboek voor het organiseren van dialoogsessies tussen technisch onderwijs en bedrijfsleven.