Eerste consortiumbijeenkomst ‘Bridge the Gap!’

Eerste consortiumbijeenkomst ‘Bridge the Gap!’

8 May 2019

Aantrekkelijk zijn voor een diverse groep talent

De samenleving schreeuwt om een meer diverse groep engineers. Toch zien we in science programma’s en technische bedrijven nog steeds minder vrouwen en mensen met een andere etnische achtergrond. De vraag is: wat voor type studenten trekken we aan in de opleidingen, wat voor typen medewerkers zien we in onze bedrijven, en hoe kunnen we een diverse groep aan technisch talent vervolgens binnen houden in de opleidingen en bedrijven? Ofwel; hoe maken we opleidingen en technische bedrijven aantrekkelijk voor een diverse groep technisch talent?

Samen aan de slag

Op donderdag 16 mei 2019 wordt in Enschede de eerste consortiumbijeenkomst van het onderzoeksproject 'Bridge the Gap!' met alle betrokkenen van de technische opleidingen van Saxion, Universiteit Twente, Technische Universiteit Eindhoven en overige partners georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de manier waarop opleidingen en bedrijven aantrekkelijk kunnen zijn/worden voor een diverse groep technisch talent. De nieuwe profielen van engineers worden gepresenteerd, en de mogelijke interventies worden gezamenlijk verkend.

Na afloop van de bijeenkomst wordt het verslag gedeeld.