Congres De Staat van het Onderwijs 2019

Congres De Staat van het Onderwijs 2019

17 Apr 2019

Op 10 april jl. vond het jaarlijkse congres De Staat van het Onderwijs plaats in Utrecht. Tijdens het congres werd het rapport van de onderwijsinspectie gepresenteerd. Deze is hier ook online te downloaden. Daarnaast waren er verschillende lezingen en workshops te volgen over diverse actuele onderwerpen in het onderwijs.

De Staat van het Onderwijs 2019

Inspecteur-generaal Monique Vogelzang opende het congres en lichtte het rapport toe. Over het algemeen staat het onderwijs in Nederland er goed voor. Toch blijkt ook dat de kansenongelijkheid groeit, en laaggeletterdheid onder leerlingen stijgt, mede door het lerarentekort. De inspectie kijkt positief, maar kritisch naar de vele vormen van vernieuwingsonderwijs; er worden nog te weinig specifieke doelen gesteld, en er wordt te weinig structureel geëvalueerd of het pedagogisch-didactisch concept werkt. In het mbo halen studenten steeds vaker een diploma op hoger niveau en vinden ze sneller een aansluitende baan.

TechYourFuture in beeld

Onderzoeker Tim Post gaf een workshop over Nieuwsgierigheid: Waar talenten voeden start. Hij lichtte op enthousiaste wijze toe wat het doel van zijn onderzoek is, hoe hij dit aanpakt en wat het betekent voor het onderwijs. Het publiek reageerde enthousiast en ging kritisch met elkaar in gesprek over de vraag wat er nodig is voor effectieve schoolontwikkelingen op dit gebied, en wat leerkrachten nodig hebben om nieuwsgierigheid vorm te geven binnen de school.

Ook was TechYourFuture in beeld tijdens de workshop Met een goede vraag kom je verder dan een volmaakt antwoord van de onderwijsinspectie zelf. Aan de hand van een video en een vraag kreeg het publiek de opdracht om vervolgvragen te stellen, in plaats van direct een antwoord te geven. Hiervoor werd onder andere een video van TechYourFuture getoond. Het stellen van een juiste vraag blijkt lastig te zijn, maar het blijkt ook dat een vraag ook weer veel nieuwe vragen kan oproepen. De onderwijsinspectie wilde op deze manier laten zien dat dit een manier is om onbevooroordeeld de dialoog met een onderwijsinstelling aan te gaan.

Wij kijken terug op een leerzame en interessante dag en hopen in 2020 meer te horen en te lezen over de staat van het techniekonderwijs in Nederland!