Conferentie Wetenschap en Technologie op 7 juni 2023

Conferentie Wetenschap en Technologie op 7 juni 2023

7 Jun 2023  -  7 Jun 2023

‘Leren voor nu en later #hoe dan?!'

Wil je Wetenschap & Technologie een nog betere plek geven op je school en leerlingen voorbereiden op het ‘leren voor nu en later’? Wil je weten hoe je dit planmatig doet en W&T integreert met andere vakken ? Wil je ook weten hoe je verbinding legt met de omgeving en met het voortgezet onderwijs?

Kom dan op woensdagmiddag 7 juni naar De Gasfabriek in Deventer! TechYourFuture, Factory on Fire, KWTO en KWTG zorgen deze middag voor een inspirerend programma met praktische inzichten en handvatten om daadwerkelijk (verder) aan de slag te gaan.

Klik hier om je aan te melden

Mark Mieras

We starten de middag met Mark Mieras, wetenschapsjournalist. Kernbegrippen in zijn keynote zijn o.a.:
- De kunst van het loslaten en het speelse plezier van variëren en improviseren;
- Fouten maken als voorwaarde om betekenis te geven en te leren; juist het ongerijmde zet hersenen aan het werk;
- Leren is een interactief spel van verwachtingen en verrassing. Daarom vraagt leren om interactie, om context, om fouten durven maken;
- Zonder rimpels op je voorhoofd schiet het leren niet op. Op school zou omgaan met frustratie daarom het hoogste leerdoel moeten zijn;
- Tieners zijn extreem flexibel en gevoelig voor optimale ontwikkelingskansen;
- De drang om het eigen talent te ontwikkelen ontstaat vaak na een succeservaring;
- Vakmanschap en expertise ontwikkelen zich alleen als er ruimte is om te experimenteren.
 

Vervolgens heb je keuze uit maar liefst 9 workshops.

Programma 7 juni 2023

Vanaf 14:30 uur:            Binnenkomst met koffie en thee
15:00 uur – 15:15 uur:  Welkom door Joop Hazeleger en Hester Langkamp
15:15 uur – 16:05 uur:  Keynote Mark Mieras, wetenschapsjournalist gespecialiseerd in hersenontwikkeling
16:05 uur – 16:10 uur:  Uitleg workshops
16:15 uur – 17:15 uur:  Workshopronde 1
17:15 uur – 17:25 uur:  Pauze met verse smoothie
17:30 uur – 18:30 uur:  Workshopronde 2
18:30 uur – 19:15 uur:  Napraten met een lekkere hap
 

De workshops

Als deelnemer heb je na de keynote van Mark Mieras gelegenheid om 2 workshops te volgen van de in totaal 9. 
De workshops zijn hieronder uitgebreid beschreven w.o. wat wordt er gedaan tijdens de workshops? 
Een vriendelijk verzoek hier goed kennis van te nemen om onjuiste verwachtingen te voorkomen. 

1. Wetenschap en technologie in po èn vo
Is er een doorgaande lijn? Meer info.
2. STEM voor verbinding in W&T-onderwijs
Visievorming en kansen voor vak-integratie bij W&T-onderwijs! Meer info.
3. Staat daar nou echt een auto in de school... of mag het ook een fiets zijn?
Thematischgeïntegreerd onderwijs: leren in een betekenisvolle context in en mét de echt wereld. Meer info.
4. Talentencirkel: ontdek en ontwikkel unieke talenten van kinderen
"Ontdekken, ontwikkelen en benutten: ontdek hoe jij een talentencirkel inzet in het onderwijs". Meer info.
5. Het aanleveren van zelfregulerend leren in het W&T-onderwijs
Hoe begeleid je leerlingen bij het reguleren van het onderzoekend leerproces? Meer info.
6. Het Vragenkompas: leren oriënteren op onderzoekbare leervragen
Hoe begeleid je leerlingvragen succesvol naar antwoorden binnen W&T-onderwijs? Meer info.
7. Samen verder met W&T-onderwijs
Kids4Twente als ecosysteem. Meer info.
8. Als school een duurzame samenwerking met de buitenwereld realiseren
Van een eerste gesprek tot en met een samenwerking van zes basisscholen met vijftien bedrijven. Meer info.
9. Duurzame STE(A)M Skills ontwikkelen in po en vo.
Vanuit jouw regio werken aan verbinding en afstemming aan een doorgaande lijn STE(A)M Skills. Meer info. 
 

Deelname en aanmelden

Deelname aan de conferentie is kosteloos mede dankzij financiering door de provincie Overijssel, meerdere Techniekpacten in Gelderland en Lerende Leraren Twente. 

Klik hier om je aan te melden


Ben je leerkracht, W&T coördinator of directeur in het basisonderwijs? Bied je W&T aan vanuit bijvoorbeeld Sterk Techniek Onderwijs (STO), geef je techniekonderwijs in de onderbouw van het voorgezet onderwijs of heb je op een andere manier een link met W&T in het onderwijs? Reserveer dan 7 juni in je agenda en kom naar De Gasfabriek in Deventer.