Good practice: Onderzoekende pabo's, een inleiding

Good practice: Onderzoekende pabo's, een inleiding

In 2020 moeten basisscholen Wetenschap en Technologie geïntegreerd hebben in hun curriculum. Dat is nog een hele opgave. Er wordt momenteel hard gewerkt in scholen om dit te realiseren. Steeds meer leraren kennen de principes van het onderzoekend en ontwerpend leren en passen deze toe in hun lessen.

Drempels

Daarbij worden ook moeilijkheden ervaren. Zo kost het voorbereiden van onderzoekende en ontwerpende leeractiviteiten veel tijd, vinden de meeste leraren dat ze te weinig verstand hebben van technische en natuurkundige fenomenen, en blijken ze het lastig te vinden om leerlingen adequaat te begeleiden bij activiteiten. Leraren geven ook aan dat onderzoekend en ontwerpend leren nog ‘nieuw’ is voor ze.

Toekomstige leraren klaarstomen op de pabo

Om toekomstige leraren beter toe te rusten om onderwijs in Wetenschap en Technologie te ontwerpen en verzorgen, zijn pabo’s daarom druk bezig hun curriculum anders in te richten. Maar hoe kunnen we de toekomstige leraren het beste voorbereiden op onderwijs in Wetenschap en Technologie? Wat is belangrijk om aan te leren en hoe kunnen we dit als lerarenopleiding zo goed mogelijk doen?

Op zoek naar good practices

De komende tijd proberen we hierop antwoorden te vinden. We gaan op zoek naar ‘good practices’ op het gebied van Wetenschap en Technologie bij de verschillende pabo’s , brengen deze in beeld en bespreken ze in een serie. En terwijl we dit doen, raadplegen we ook het wetenschappelijk onderzoek. Wat is bekend over het effectief opleiden van aanstaande leraren? Wat zijn de kenmerken van effectieve opleidingstrajecten? Zo proberen we zicht te krijgen op hoe Wetenschap en Technologie het beste vorm kan krijgen in de lerarenopleiding basisonderwijs. Als we dit helder hebben, kunnen we het huidige Wetenschap en Technologie onderwijs onder de loep nemen en verbeteren.

Reageer en bouw mee aan goed W&T-onderwijs

De zoektocht naar goed Wetenschap en Technologie onderwijs op de lerarenopleiding is een dynamisch proces. Daarom willen we iedereen uitnodigen mee te denken en bieden we ruimte hiervoor op deze website. Geef je mening over de ‘good practices’, vul onze observaties aan, reageer op de uitkomsten van onderzoekresultaten die we je bieden, geef suggesties, leg je eigen ‘good practice’ voor, enzovoorts. En nodig natuurlijk ook anderen uit om deel te nemen. Zodat we de uitdaging van het integreren van Wetenschap en Technologie in het basisonderwijs gezamenlijk een krachtige impuls kunnen geven.

Reeks good practices

Deze good practice is onderdeel van een serie over het ontwerpen van nieuwe good practices op de pabo. Hier vind je het volledige overzicht van de good practices.

Naar onderzoeksproject Onderzoekende pabo’s.