Good practice onderzoekende pabo: Onderzoeken van de infrastructuur

Good practice onderzoekende pabo: Onderzoeken van de infrastructuur

In deze ‘good practice’ zien we hoe studenten van de pabo Windesheim Almere een klokhuisfilmpje maken voor leerlingen in het basisonderwijs. Het thema is infrastructuur, wat een goed voorbeeld is van een fenomeen. We zien hoe de studenten zichzelf verdiepen in het thema.

De studenten moeten niet alleen technische kennis opdoen (hoe is het gebouwd? ), maar bijvoorbeeld ook kennis van de geschiedenis ( waarom is het gebouwd?). Ze maken dus geïntegreerd gebruik van kennis uit verschillende vakgebieden. Vervolgens moeten zij die kennis toegankelijk maken voor de leerlingen. Dit resulteert in een klokhuisfilmpje.

De studenten laten dit filmpje zien aan leerlingen in het basisonderwijs en geven vervolgens een les waarin zij de verschillende vakken geïntegreerd aanbieden. In zowel het maken van het filmpje als het voorbereiden van de les worden verschillende domeinoverstijgende competenties geoefend.

Er zijn verschillende redenen waarom deze praktijk een ‘good practice’ is. Vooral krachtig is de wijze waarop de ontwikkeling van de eigen vakinhoudelijke kennis van de student wordt gekoppeld aan het ontwerpen van onderwijs voor leerlingen in het basisonderwijs. Om het klokhuisfilmpje te kunnen maken moeten de studenten eerst zelf de nodige kennis over thema infrastructuur verwerven. Daar is kennis vanuit verschillende vakdisciplines voor nodig.

De kennis die zij opdoen, moeten zij vervolgens ‘vertalen’ voor de leerlingen. Dit is een proces waarin vele didactische keuzes gemaakt moeten worden. Wat bijvoorbeeld wel en niet behandelen? Welke termen te gebruiken? Hoe dit het beste voor het voetlicht te brengen? Hoe de kennis toegankelijk te presenteren? Om hierover te kunnen oordelen is inzicht in het leren van de kinderen nodig.

De ontwikkeling van de kennis van verschillende vakgebieden, én de ontwikkeling van vakdidactische kennis én het opdoen van ervaring met geïntegreerd zaakvakonderwijs, maakt deze praktijk volgens ons een ‘good practice’.

Deel je inzichten

We zijn natuurlijk geïnteresseerd in wat jullie opvalt en aanspreekt, maar wellicht ook wat ontbreekt. Kortom, wat zijn krachtige elementen van deze praktijk en hoe zou deze nog leerzamer gemaakt kunnen worden voor studenten? Deel je inzichten hieronder met ons.

Reeks good practices

Deze good practice is onderdeel van een serie over het ontwerpen van nieuwe good practices op de pabo. Hier vind je het volledige overzicht van de good practices.

Naar onderzoeksproject Onderzoekende pabo’s.