Good practice: Noodzaak van professionaliseren lerarenopleiders op pabo Windesheim Flevoland

Good practice: Noodzaak van professionaliseren lerarenopleiders op pabo Windesheim Flevoland

Deze good practice wijkt af van alle eerdere praktijken die we in beeld hebben gebracht. De focus ligt niet op het opleiden van aanstaande leraren, maar op het professionaliseren van lerarenopleiders op het terrein van W&T.

Experimenteren met stroomgedrag van water

We zien lerarenopleiders van de pabo Windesheim rondom een waterbak staan, waar zij leren onderzoek te doen naar het fenomeen ‘stroomgedrag’. Hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld, ze stellen onderzoeksvragen, doorlopen de empirische cyclus en komen uiteindelijk tot conclusies. Dit wordt niet zomaar gedaan. Verschillende doelen worden beoogd met de professionaliseringsactiviteit.

  • Ten eerste wordt getracht de lerarenopleiders de schoonheid en het belang van Wetenschap en Technologie zelf te laten ervaren. Dit wordt gedaan door ze onder te dompelen in W&T.
  • Ten tweede wordt beoogd de onderzoekscompetenties van de lerarenopleiders op te frissen en/of te verbeteren.

W&T verbonden met alle vakken

Het belangrijkste doel is echter, dat lerarenopleiders de kansen van W&T leren zien voor hun eigen vakgebied. Bijzonder aan deze activiteit is dat niet alleen de docenten Natuur & Techniek om de watertafel staan, maar ook de lerarenopleiders taal, rekenen, onderwijskunde en expressie ermee bezig zijn. Ze worden uitgedaagd na te denken over de betekenis van W&T voor hun eigen vakgebied en ook hoe zij vanuit hun expertise de aanstaande leraren kunnen helpen om goed onderwijs in W&T te realiseren. De professionaliseringsactiviteit voor de lerarenopleiders is dus een stap om W&T onderdeel te maken van alle leereenheden in het curriculum van de pabo, om zo ook overladenheid van het curriculum te voorkomen.

Good practices onderzoekende pabo’s

Deze good practice is de zesde van een serie over het ontwerpen van nieuwe good practices op de pabo. Hier vind je het volledige overzicht van de good practices. Lees meer over dit onderwerp.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De good practice van pabo Windesheim zet aan tot denken. Hoe kunnen lerarenopleiders van de verschillende vakgroepen gezamenlijk ervoor zorgen dat aanstaande leraren in staat zijn hoogwaardig onderwijs in W&T te geven? We zijn benieuwd naar jullie gedachten hierover. Wat zijn kansrijke opleidingsmodellen en praktijken om te bewerkstelligen? Hebben jullie good practices op de eigen opleiding? Deel je meningen en ervaringen.

Reeks good practices

Deze good practice is onderdeel van een serie over het ontwerpen van nieuwe good practices op de pabo. Hier vind je het volledige overzicht van de good practices.

Naar onderzoeksproject Onderzoekende pabo’s.