Good practice: Taal en W&T integreren op Saxion

Good practice: Taal en W&T integreren op Saxion

In deze good practice wordt een derdejaars student van Saxion (locatie Deventer) gevolgd tijdens een leereenheid van W&T. De studenten leren hoe ze de denkontwikkeling van leerlingen over drijven en zinken kunnen bevorderen met behulp van taal.

Het hypothetisch leertraject

De lessen over het fenomeen ‘drijven en zinken’ bereiden de studenten voor met behulp van het hypothetisch leertraject (HLT). Hierin beschrijven ze de W&T doelen en taaldoelen, de activiteiten, de taalondersteuning die ze leerlingen bieden, en formuleren ze hypotheses over de denkontwikkeling van de leerlingen. Vervolgens gaan ze de les uitvoeren in hun stageklas. We zien hoe de student aandacht besteedt aan de taal die nodig is om het fenomeen te begrijpen en verklaren.

Het leren van de leerling onderzoeken

Omdat het belangrijk is te toetsen of de geformuleerde hypotheses kloppen, leren de studenten bij het vak ‘onderzoek’ het leren van leerlingen te onderzoeken. Ze leren onder andere hoe je het niveau van redeneren van leerlingen over het fenomeen drijven en zinken kunt vaststellen, hoe je op basis van analyses van interacties kunt vaststellen wat leerlingen al wel en niet weten en kunnen, en hoe je schriftelijk werk van leerlingen kunt analyseren. Daarnaast leren ze hoe ze hun eigen handelen tijdens de W&T-lessen kunnen analyseren en verbeteren. De analyse van zowel het leren van de leerlingen als het eigen handelen, is de input voor de volgende les over het fenomeen drijven en zinken.

Aandacht voor de drie fasen van het ontwerpmodel

In deze good practice zien we alle drie de fasen van het ontwerpmodel voor onderwijs in Wetenschap en Technologie op de pabo terug. Allereerst worden de studenten op de opleiding ondergedompeld in het fenomeen drijven en zinken. Door zelf onderzoekend bezig te zijn, leren ze het fenomeen te doorgronden en te verklaren, en leren ze hun eigen misconcepten kennen.

In de tweede fase, de abstractie, vindt reflectie plaats. Deze reflectie wordt gevoed door relevante theorievorming en uitkomsten van het onderzoek. Studenten bestuderen onder meer literatuur over de misconcepten van leerlingen ten aanzien van drijven en zinken, over het analyseren en stimuleren van de denkontwikkeling over natuurwetenschappelijke fenomenen, over het integreren van taal en W&T, over het opstellen van hypothetische leertrajecten, en over het opstellen van hypothetische leertrajecten.

De derde fase, de doelbewuste oefening, zien we ook terug in de good practice. Op basis van het ontwikkelde hypothetische leertraject verzorgen studenten onderwijs over het fenomeen drijven en zinken. In deze lessen oefenen ze met het integreren van taal en W&T. Ze reflecteren op de eigen les met behulp van analyses van interacties en leerlingenwerk, om inzicht te krijgen in het leren van de leerlingen en de kwaliteit van het eigen handelen. Deze inzichten worden vervolgens benut in het opstellen van een nieuw hypothetisch leertraject over drijven en zinken en het formuleren van aandachtspunten en verbeterpunten voor het eigen handelen.

Good practices onderzoekende pabo’s

Deze good practice is de vijfde van een serie over het ontwerpen van nieuwe good practices op de pabo. Hier vind je het volledige overzicht van de good practices. Lees meer over dit onderwerp.

Reeks good practices

Deze good practice is onderdeel van een serie over het ontwerpen van nieuwe good practices op de pabo. Hier vind je het volledige overzicht van de good practices.

Naar onderzoeksproject Onderzoekende pabo’s.