Good practice: Onderzoekend leren observeren op Iselinge

Good practice: Onderzoekend leren observeren op Iselinge

De studenten van de Hogeschool Iselinge in Doetinchem leren in deze good practice hoe ze onderzoekend leren kunnen observeren. De studenten hebben in groepjes de opdracht gekregen een observatieschema te ontwikkelen, waarmee ze één aspect van onderzoekend leren nauwgezet in beeld kunnen krijgen. Het gaat hierbij om zaken als motivatie, houding, vaardigheden, kennis en zelfbeeld.

De opdracht is om leerlingen te observeren die een les Wetenschap & Technologie krijgen op de opleiding. Doel hiervan is inzicht krijgen in het onderzoeksproces van leerlingen en het beter kunnen volgen van de leerlingen in dit proces, zodat je als leerkracht kunt bijsturen waar nodig en wenselijk.

Ontwikkelen en doelbewust oefenen met observeren

In deze good practice zien we duidelijk twee van de drie fasen van het ontwerpmodel voor onderwijs in Wetenschap en Technologie op de pabo terug. De eerste fase die we terugzien, is die van de abstractie. Met behulp van de theorie hebben studenten in groepjes een observatieschema ontwikkeld voor onderzoekend leren. Door dit schema zelf te ontwikkelen, krijgen studenten inzicht in onder meer de houdingen en vaardigheden die van belang zijn bij onderzoekend leren, en worden ze uitgedaagd na te denken over hoe je die concreet kunt waarnemen tijdens de lessen in Wetenschap en Technologie. Deze kennis stelt de studenten vervolgens in staat om beter en gerichter te kijken naar het gedrag van leerlingen tijdens onderzoekend leren, maakt ze meer bewust van hoe het onderzoekend denken en leren bij leerlingen te stimuleren, en draagt ook bij aan hun vermogen om goede lessen Wetenschap en Technologie te ontwikkelen.

 Doelbewuste oefening

De tweede fase die we in deze good practice zien, is die van de doelbewuste oefening. Studenten hebben het observatieschema niet alleen ontwikkeld, maar gaan er ook mee aan de slag. Ze oefenen met het waarnemen en analyseren van leerlinggedrag en denken op basis van de uitkomsten na over hoe dit proces te optimaliseren. Het observatieschema is voor de studenten dus ook een reflectie-instrument, die ze helpt bij het ontwerpen en verbeteren van onderwijs in Wetenschap en Technologie. De volgende stap in het leerproces van de studenten, zoals de leraaropleider ook aangeeft, is de benutting van het observatieschema in de eigen basisschoolpraktijk. Ofwel, het doelbewust oefenen met het observeren van leerlingen in de eigen klas.

Reeks good practices

Deze good practice is onderdeel van een serie over het ontwerpen van nieuwe good practices op de pabo. Hier vind je het volledige overzicht van de good practices.

Naar onderzoeksproject Onderzoekende pabo’s.