Good practice: Nabespreken van onderzoekend leren op de KPZ

Good practice: Nabespreken van onderzoekend leren op de KPZ

In deze good practice zien we studenten van de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) zich verdiepen in een specifiek onderdeel van het onderzoekend leren: ‘de nabespreking’. Tijdens het college hebben ze eerst zelf een proef gedaan. Naar aanleiding van deze proef zijn ze een nabespreking met de leerlingen gaan voorbereiden. De opleider daagt ze hierbij uit om na te denken over het concept dat centraal staat in de proef, de context en de aanpak van het experiment. Dit zijn namelijk de aspecten om op te focussen in de nabespreking.

Op basis van de vraagstarters van Bloom bedenken de studenten vragen voor de nabespreking en vervolgens oefenen ze in viertallen de nabespreking.

 

De fasen uit het ontwerpmodel

In de good practice zien we duidelijk de verschillende fasen van het ontwerpmodel voor onderwijs in Wetenschap en Technologie op de pabo terug. Allereerst zien we dat de studenten ondergedompeld worden in Wetenschap en Technologie, in onderzoekend leren. Ze doorlopen zelf de stappen van het onderzoekend leren, zijn zelf aan het onderzoeken. Op deze manier ervaren ze verwondering, ontwikkelen ze hun onderzoeksvaardigheden en doen ze kennis op over het fenomeen dat wordt onderzocht.

 De volgende fase in het leerproces van de studenten, de fase waarop in deze good practice de nadruk ligt, is de fase van abstractie. Er wordt specifiek ingezoomd op de laatste fase van het onderzoekend leren, de nabespreking. De lerarenopleider biedt inzicht in de inhoud van deze fase, het belang van de fase, en biedt de studenten theorie die bruikbaar is om deze fase vorm te geven (Bloom).

 Ook de laatste fase van het ontwerpmodel voor Wetenschap en Technologie onderwijs zien we terug in deze good practice: doelbewuste oefening. Studenten oefenen tijdens de les al in viertallen met het nabespreken van onderzoekend leren. Zoals de leraaropleider echter aangeeft, is deze oefening slechts tot op zekere hoogte betekenisvol. Daarom gaan de studenten ook oefenen met het nabespreken bij onderzoekend leren in de eigen schoolpraktijk. Ze proberen de aangeleerde kennis en vaardigheden op de opleiding in de praktijk te brengen. Met behulp van de feedback van de leraaropleider reflecteert de student op de nabespreking, met als doel deze te verbeteren.

Reacties

We zijn benieuwd naar jullie gedachten over de good practice van de KPZ? Herkennen jullie de verschillende fasen in de eigen opleidingspraktijk? Welke kansen zie je om de good practice te optimaliseren? We horen het graag!

Reeks good practices

Deze good practice is onderdeel van een serie over het ontwerpen van nieuwe good practices op de pabo. Hier vind je het volledige overzicht van de good practices.

Naar onderzoeksproject Onderzoekende pabo’s.