Good practice: Bruggen bouwen op Windesheim Flevoland

Good practice: Bruggen bouwen op Windesheim Flevoland

In deze good practice laten studenten van de pabo Windesheim Flevoland in Almere zien hoe zij leerlingen in hun stagepraktijk bruggen laten bouwen. Eerst laten de studenten de leerlingen kennismaken met het fenomeen ‘bruggen’ door een prentenboek voor te lezen over Haas en Mol (Haas en Mol zoeken een uitweg). Haas wil graag naar de overkant van de snelweg en vraagt zich af hoe hij dit het beste kan aanpakken. Dit probleem is het vertrekpunt van de opdracht voor de leerlingen.

De studenten hebben de leerlingen verschillende soorten bruggen laten zien aan de hand van een PowerPoint presentatie. Op deze manier laten ze leerlingen verder kennismaken met het fenomeen ‘constructies’. Ook gaan de leerlingen naar buiten en op zoek naar bruggen in de omgeving van de school. Vervolgens mogen de leerlingen in de klas met verschillende materialen een brug maken. Hierbij krijgen de leerlingen een auto van de leerkracht die onder de brug door moet kunnen.     

 

Doelbewust oefenen met het contextualiseren

In de good practice zie je de studenten doelbewust oefenen met het contextualiseren van de technische kennis en het aanzetten tot ontwerpen en toetsen. Door dit soort lessen te verzorgen leren studenten onderwijs in Wetenschap en Technologie te ontwerpen en toe te passen in de stagepraktijk. In deze fragmenten zien we de stappen van het model ontwerpend leren duidelijk terug. Door middel van de powerpoint presentatie en het verkennen van de omgeving van de school laten de studenten de leerlingen kennismaken met het fenomeen bruggen. Je ziet dat het veel herkenning oproept bij de leerlingen, waardoor studenten het enthousiasme van de leerlingen kunnen ervaren.

Goede vragen stellen en reflecteren

Ook het stellen van de juiste vragen tijdens W&T-lessen wordt op deze manier geoefend. De studenten stellen bijvoorbeeld vragen over de stevigheid en de hoogte van de gebouwde bruggen. Aan het eind van de les worden de verschillende bruggen gepresenteerd en wordt er gereflecteerd op het ontwerpproces. Het beeldmateriaal van de les leent zich uitstekend om studenten te laten reflecteren op hun eigen handelen en het formuleren van leerpunten voor een volgende onderwijsactiviteit in Wetenschap en Technologie.

Reeks good practices

Deze good practice is onderdeel van een serie over het ontwerpen van nieuwe good practices op de pabo. Hier vind je het volledige overzicht van de good practices.

Naar onderzoeksproject Onderzoekende pabo’s.