Best Paper Award voor onderzoek: The Future of Work

Best Paper Award voor onderzoek: The Future of Work

30 Oct 2018

TechYourFuture-onderzoek 'The Future of Work: How Technology Will Impact the Workplace and HR' is vrijdag 26 oktober 2018 verkozen tot 'The Best Paper'. De award voor onderzoekers Milan Wolffgramm, Stephan Corporaal en Maarten van Riemsdijk werd uitgereikt op het internationale – in het vakgebied zeer bekende – HRM-congres in Sevilla.

Unaniem stemde de jury voor het onderzoek wat gedaan is met meer dan 50 CEO’s en HR-directeuren over de verandering van werk door technologische ontwikkelingen. Het paper laat zien welke gevolgen dit gaat hebben voor werk en de HR-professional. Ook wordt beschreven waarom de HR-professional zich steeds meer moet bewegen richting Human Resource Development.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn het startpunt voor vervolgonderzoek bij TechYourFuture. Onder andere over het permanent aanjagen van leren en ontwikkelen van medewerkers door de leidinggevende en het stimuleren van een leercultuur binnen het bedrijf.